Jag erbjuder familjerådgivning till par och psykoterapeuttjänster till enskilda individer.

Jag arbetar också mot företag och organisationer med organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Utifrån det behov och önskemål som finns möter jag dig/er på ett engagerat och professionellt sätt med evidensbaserade metoder och lång klinisk erfarenhet.